FB-f-Logo  blue 20Ffôn: 01970 625050  E-bost: info@hccmpw.org.uk

  • Hafan

Gall adnabod electronig eich helpu i wella perfformiad eich praidd

Mae’r wefan hon yn rhoi gwybodaeth ymarferol am gofnodi EID a sut y gellir defnyddio’r systemau hyn i gael gwybodaeth gywir i wella perfformiad ac effeithlonrwydd y praidd.

P1000056 300Cafodd y wefan ei datblygu fel rhan o brosiect oedd yn anelu i ddeall y rhwystrau sydd yn gysylltiedig a defnyddio technoleg EID ac i ddarparu mynediad i ffermwyr defaid i wybodaeth, hyfforddiant a chefnogaeth yn ymwneud a’r buddion ymarferol o gofnodi’n electronig.

Gwnaeth dros 1700 o ffermwyr gymryd rhan yn y prosiect oedd yn cynnig cyfuniad o hyfforddiant ar-lein a chymhelliad ariannol o £500 er mwyn annog defnydd o dechnolegau fyddai’n arwain at gynnydd mewn effeithlonrwydd gweithredol a pherfformiad y ddiadell.

Darllenwch ynglŷn a’r prosiect a’i chasgliadau yma.

Am fanylion pellach ynglŷn a manteision cofnodi EID ar gyfer eich diadell cysylltwch â Hybu Cig Cymru ar 01970 625050.

2011-06-09-attached-A4 EUWG RDP4colclose-sml2Mae’r prosiect hwn wedi cael arian trwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007 - 2013 a ariennir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a’r Undeb Ewropeaidd. Ymwrthodiad. Er y cymerwyd pob gofal rhesymol wrth baratoi’r wefan hon, ni roddir unrhyw warant ynglŷn â’i chywirdeb, ac ni dderbynnir unrhyw atebolrwydd am unrhyw golled neu ddifrod a achosir trwy ddibynnu ar unrhyw ddatganiad yn y wefan hon neu hepgoriad ohoni.