FB-f-Logo  blue 20Ffôn: 01970 625050  E-bost: info@hccmpw.org.uk

Offer EID

Mae’r math o offer EID sydd ar gael yn amrywio o ddarllenwyr ffon syml iawn i ddarllenwyr llaw a chofnodwyr data, peiriannau pwyso electronig a systemau cytio awtomatig. Bydd angen i chi asesu eich sefyllfa eich hun, eich lleoliad, y math o gyfleusterau trin defaid rydych chi’n eu defnyddio a’r buddion yr hoffech eu cael o ddefnyddio offer EID er mwyn penderfynu pa system a fydd yn gweddu orau i’ch anghenion. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn Hyfforddiant Rhan 2.

Bydd cyflenwyr yn gallu rhoi manylion am y gwahanol fathau o offer sydd ar gael, arweiniad ynglŷn â’r hyn a fydd yn gweddu i’ch fferm a sut y dylid defnyddio’r offer. Bydd gofyn cwestiynau yn gynnar yn rhoi gwell dealltwriaeth i chi o EID a sut y bydd o fantais i’ch busnes.

Rhoddir rhestr isod o rai cyflenwyr offer EID.

CyflenwrGwefanRhif ffôn
Shearwell www.shearwell.co.uk 01643 841611
Ritchey www.ritchey.co.uk 01765 689541
Allflex www.allflex.co.uk 01450 364120
Border Software www.bordersoftware.com 01938 820625
Farm Plan Business www.farmplan.co.uk 01594 545000
Stock Trace www.stocktrace.co.uk 0151 203 2191
Farm Wizzard www.farmwizard.com 02890 923367
Livestock EID Solutions Ltd www.livestockeidsolutions.co.uk 01463 798 506
Sum-IT www.sum-it.co.uk 01844 213003
Fearing www.fearing.co.uk 0845 600 90 70
Roxan ID www.roxan.co.uk 01750 722940
Dalton www.dalton.co.uk 0800 838 882
Farm Data Management systems www.farmdata.co.uk 01467 671457
Agridata www.agridata.co.uk 0844 500 2220/2225
Symtag Ltd www.symtag.co.uk 01934 750410
Coxagri www.coxagri.com 0845 600 80 81
PTS Technologies www.ptstechnologies.com +65 6749 4474
Wynnstay www.wynnstay.co.uk 01691 828512
Tag-Ie www.tag-ie.co.uk 01837 861786
Gavellog Ltd

www.gavellog.co.uk

07831 184176
Caegwyn Farm Supplies Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. 07974 947404
Orchid Farm Tech www.orchidfarmtech.co.uk 01536 443300
CCF Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. 01437 563 441 
TGM Software Solutions Ltd www.tgmsofware.com 02892 689681
Kiwikit Ltd www.kiwikit.co.uk 01584 879 959
Gallagher

www.gallagher.eu

02476 470141
Pharmweigh www.pharmweigh.com 0(44)1359 250917

Sylwer: mae’n bosibl nad yw’r rhestr hon yn cynnwys pob cyflenwr. Os ydych chi’n cyflenwi offer EID ac yn dymuno cael eich cynnwys ar y rhestr hon, anfonwch neges e-bost at Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

2011-06-09-attached-A4 EUWG RDP4colclose-sml2Mae’r prosiect hwn wedi cael arian trwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007 - 2013 a ariennir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a’r Undeb Ewropeaidd. Ymwrthodiad. Er y cymerwyd pob gofal rhesymol wrth baratoi’r wefan hon, ni roddir unrhyw warant ynglŷn â’i chywirdeb, ac ni dderbynnir unrhyw atebolrwydd am unrhyw golled neu ddifrod a achosir trwy ddibynnu ar unrhyw ddatganiad yn y wefan hon neu hepgoriad ohoni.